Vriend van Schovenhorst - donateur

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten op Landgoed Schovenhorst en/of wilt meehelpen aan het behoud van de vijf unieke bomentuinen en dit prachtige stukje bos op de Veluwe dan kunt u 'Vriend van landgoed Schovenhorst' worden. Dat kost slechts € 25,- per jaar en geeft u allerlei 'Vriendenvoordelen'.

Vriendenpas met voordelen

Klik hier om online vriend te worden. Na overmaking van uw gift ontvangt u een Vriendenpas. De pas geeft u korting op (culturele) activiteiten van het landgoed. 

Besteding van uw gift
Met de vrijwillige giften en de jaarlijkse Vriendenbijdragen worden de vijf unieke historische bomentuinen in stand gehouden. Daarnaast draagt u bij aan de natuur educatieve programma’s voor basisscholen. Verder maakt u culturele programma’s op het landgoed mede mogelijk.

Bijzondere projecten
De giften en Vriendenbijdragen dienen ook als cofinanciering bij de realisatie van bijzondere projecten op het landgoed. Een project dat mede is mogelijk gemaakt is het
'Verzilveren van het Goud van Schovenhorst'. Bekijk hieronder de video en download hier de samenvatting van het projectplan. Bijdragen voor bijzondere projecten zijn zeer welkom. 

ANBI status en aftrekken van giften
De stichting Schovenhorst is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is 0028.51.751. Uw vrijwillige gift en/of Vriendenbijdrage is als gift aftrekbaar bij uw belastingaangifte. U kunt daarvoor bij ons een bewijsbrief opvragen. Wilt u meer lezen over onze ANBI status, klik dan hierVideo
Delen
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Twitter


Vriend van Schovenhorst
Vriend of Sponsor krijgen korting op (culturele) activiteiten.  (lees verder)