Planten voor de Toekomst

Een botanische tuin - hortus botanicus - is een bijzonder soort tuin. Je kunt je afvragen waarom botanische tuinen niet, analoog aan de dierentuinen, gewoon plantentuinen heten.

Dit heeft alles te maken met de geschiedenis. De oudste botanische tuinen ontstonden in de 16de eeuw. Ze waren oorspronkelijk bedoeld als medische onderwijstuinen en werden in die tijd aangeduid met de Latijnse benaming: hortus medicus. Al spoedig werden de tuinen ook plekken waar men zoveel mogelijk soorten planten bijeenbracht, beschreef, tekende, schilderde en systematisch ordende. Men bracht zaden en planten mee van verre reizen. Deze plantencollecties dienden oorspronkelijk voor universitair onderwijs en wetenschappelijk medisch en botanisch onderzoek. Later breidden de tuinen ook door een intensieve uitwisseling van zaden met andere botanische tuinen wereldwijd hun collecties uit. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag. Botanische tuinen anno 2016 herbergen zo nog steeds een groot aantal waardevolle, wetenschappelijk gedocumenteerde collecties planten, waarvan de kwaliteit bewaakt wordt door de Stichting Nationale Plantencollectie.
Van hortus medicus naar hortus botanicus; in Nederland is de vertaling naar plantentuin niet in gebruik genomen, in België wel.


Plattegrond
Delen
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Twitter


Vriend van Schovenhorst
Vriend of Sponsor krijgen korting op (culturele) activiteiten.  (lees verder)